[Rozmiar: 147432 bajtów]


>> powrót


Wszystkie zamieszczone w serwisie utwory fotograficzne są prawnie chronione. Autor dopuszcza możliwość skopiowania zdjęć bez jego zgody tylko do użytku osobistego - ale bez prawa zamieszczania nawet pojedynczych fotografii na jakichkolwiek stronach internetowych...
Użycie komercyjne bez formalnego uzyskania licencji na korzystanie z utworów fotograficznych jest naruszeniem praw opisanych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych i skutkować będzie roszczeniami finansowymi wobec sprawcy naruszenia.

Informacje na temat warunków uzyskania licencji można uzyskać drogą mailową.

Jacek Maria Jeliński